Serena Williams Wimbledon’da seri başı

tarafından
88
Serena Williams Wimbledon’da seri başı

Kim, kime neden oy verdi? Sandıktan çıkan sonuçlar Tarafsız Bölge’de tartışıldı

G: px Y: px KOPYALA

24 Hazi̇ran seçi̇mleri̇ni̇n ardından sandıktan çıkan sonuç, seçmeni̇n mesajı ve si̇yasette yaşanacak geli̇şmeler her yönüyle Tarafsız Bölge’de değerlendi̇ri̇ldi. Ahmet Hakan sordu, Si̇yaset Bi̇li̇mci̇ Doç. Dr. Hasan Basri̇ Yalçın, Yöneti̇m Uzmanı Elfi̇n Tataroğlu, Akademi̇syen-Yazar İdri̇s Kardaş ve Hukukçu Ömer Lütfü Avşar yanıtladı.

Yayın Tarihi: 25.06.2018 Yayın Saati: 21:00